სიკეთე ისევ არსებობს დედამიწაზე, სიკეთე გადამდებია.
ისევ და ისევ კომპანია ,,ფარდი მედიქალსი” კეთილ მოხუცებთან ერთად